برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری سمنان تدوین شد.

  • ۲ بهمن ۱۳۹۹
  • ۲۵۹ بازدید

سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی شهردار سمنان:

برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری سمنان تدوین شد.

برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری سمنان جهت گذراندن مسیر تصویب ، به شورای اسلامی شهر ارائه شد .

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد خاتمی ، سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی شهردار سمنان گفت: برنامه های راهبردی توسعه شهری، پاسخی به نیاز مدیریت شهری برای رفع بخشی از مسائل روزمره شهر مورد استفاده قرار می گیرند.

خاتمی افزود: ارائه الگوی مناسب برای مدیریت شهری سمنان و امکان‌سنجی مدیریت یکپارچه شهری از خروجی اصلی این برنامه بوده که یقیناً می تواند بستری مناسب برای ساکنان، مدیران و نخبگان شهر سمنان برای تفکر و همفکری در زمینه توسعه آتی شهر باشد .

وی با اشاره به تدوین اولین برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری سمنان توسط تیم مجرب گفت: برنامه های عملیاتی حوزه عمرانی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی شهر و فعالیت های شهرداری از سال ۱۴۰۰طبق برنامه تدوین شده در راستای چشم انداز ۱۴۰۵ خواهد بود و با تصویب تصویب این برنامه راهبردی در شورای اسلامی شهر ، برنامه تبدیل به راهبر شهرداری سمنان در ۵ سال آتی می شود .

برنامه‌ریزی توسعه گردشگری ، مناسب‌سازی منظر و محیط شهری ، برنامه های اجتماعی و فرهنگی شهر، توسعه اقتصادی شهر و تأمین منابع مالی شهرداری و توسعه فیزیکی و مجازی شهر از مهمترین اهداف عملیاتی تدوین این طرح برای شهر سمنان است که سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری سمنان به آنها اشاره داشت و افزود: امیدواریم برنامه راهبردی شهر سمنان که بر اساس اصول علمی و بهره گیری از ظرفیت متخصصان برنامه ریزی استراتژیک و با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات شهر و نیازهای آینده تدوین شده، بتواند زمینه مدیریت علمی شهر را فراهم آورد .