بررسی مراحل احداث زائر سرای امام رضا(ع)

  • ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
  • ۳۴۵ بازدید

روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد:

بررسی مراحل احداث زائر سرای امام رضا(ع)

جلسه مشترک به جهت میزان تعهد مالی شهرداری در احداث زائر سرای امام رضا (ع) به منظور هماهنگی فی مابین معاونت، بسیج سازندگی سپاه استان و بنیاد زائر امام رضا (ع) در دفتر معاونت تشکیل گردید .

در این جلسه مقرر گردید پس از ارائه نقشه های اجرایی توسط بنیاد و پیشنهاد بسیج سازندگی سپاه استان و ارایه برآورد ریالی به میزان تعهد شهرداری سمنان، با تنظیم تفاهم نامه پس از تصویب مراجع قانونی اقدام لازم انجام پذیرد.

این جلسه با حضور کوروش حصیرباف، معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان، آقای عباس مطهری نژاد، مدیر عامل بنیاد زائر امام رضا (ع)، آقای کاشفی، ریاست سازمان بسیج سازندگی سپاه استان، آقای شهابی نیا، معاونت فنی مهندسی سپاه استان و هیئت همراه تشکیل گردید .