برای تحقق بودجه ۱۴۰۱ تلاش مضاعف می شود

  • ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
  • ۳۶۱۱ بازدید

شهردارسمنان :

برای تحقق بودجه ۱۴۰۱ تلاش مضاعف می شود

شهردار سمنان با تاکید بر ضرورت شناسایی و جذب منابع جدید درآمدی گفت : باید با تلاش مضاعف در راستای تحقق بودجه شهرداری در سال آینده عمل کنیم.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ،خبرگزاری ایمنا در گزارش با سید علی مرتضی نژاد در نشست کمیته درآمدی شهرداری به برگزاری جلسات هفتگی و مستمر بابت وصول مطالبات اشاره کرد و گفت: شهرداری‌ها از بابت تکالیف قانونی، کارکردی دولتی دارند اما از منظر کسب درآمد و تامین منابع، خصوصی به شمار می‌آیند بنابراین باید بدنبال منابع مالی جدید و پایدار باشیم .

مرتضی نژاد به ضرورت شناسایی و جذب منابع جدید درآمدی تاکید کرد و گفت : دولت برای سال آینده اوراق مشارکت ، در ردیف بودجه پیش‌بینی نکرده و سال ۱۴۰۱ نیز دریافتی از طرف دولت نخواهیم داشت .

وی تاکید کرد: با در نظر داشتن این نکته ، باید با تلاش مضاعف در راستای تحقق بودجه شهرداری در سال آینده عمل کنیم و برای تحقق بودجه باید مدیران از روحیه جهادی در اجرای فعالیت ها برخوردار باشند .

شهردار سمنان با اشاره به الویت های بودجه ۱۴۰۱ گفت: افزایش برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با رویکرد افزایش نشاط و شادابی سهم مناسبی در الویت های بودجه سال آینده دارد .

وی گفت : سمنان به لحاظ فضای ورزشی و فرهنگی در شرایط خوبی قرار دارد، اما با شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم، باید بتوانیم با تدوین فرآیندها و حمایت بخش خصوصی در حفظ و نگهداری و توسعه این فضاها گام بردایم. برای توسعه گردشگری هم باید گام های اساسی برداشت بخشی از بودجه گردشگری در بازآفرینی تعریف شده که مرمت بناهای تاریخی در دستور کار قرارداشته که بعد از بهره برداری به عنوان تاسیسات گردشگری ، نقش زیادی در بهبود زیرساخت های گردشگری شهر دارد .