بخشی از وظایف اجرائیات شهرداری سمنان عبارتند از :

  • ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
  • ۲۲۱ بازدید

تیم اجرائیات شهرداری سمنان

بخشی از وظایف اجرائیات شهرداری سمنان عبارتند از :

جلوگیری از تخلیه خاک و نخاله و پسماندها در خارج از نقاط تعیین شده

سرکشی و بازدید از سطح شهر و جلوگیری از ساخت و ساز های غیرمجاز و جمع آوری وسائل و لوازم پای کار (بنائی ) از محل ساخت ساز فاقد مجوز و پروانه ساخت و یا خلاف پروانه ساخت

جلوگیری از تخلیه خاک ، نخاله ساختمانی ، پسمانده و غیره در معابر و پارکها و خیابانها واماکن عمومی و زمینهای حاشیه شهر توسط شهروندان

جلوگیری از قطع اشجارو تخریب فضای سبز برابر لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز

جلوگیری از سد معبر

جلوگیری از گذاشتن کالا و لوازم توسط مغازه داران و فروشگاهها در معابر عمومی

جلوگیری از نصب هر گونه تابلو بنر ، پلاکارد در محلهای غیر مجاز و جمع آوری آنها