بازپیرایی بوستان حکمت به زودی پایان می یابد

  • ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
  • ۳۷۴ بازدید

اداره عمرانی منطقه دو شهرداری سمنان :

بازپیرایی بوستان حکمت به زودی پایان می یابد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ،به منظور بهسازی و تجهیز پارک های تحت پوشش منطقه دو شهرداری سمنان از آبان ماه سال ۱۳۹۹ اداره عمرانی منطقه دو شهرداری سمنان اقدام به بازسازی و بازپیرایی بوستان حکمت واقع در شهرک الهیه نمود که این طرح با هدف افزایش کمیت و کیفیت تجهیزات و جلب رضایت شهروندان آغاز گردید

حال پس از جدول گذاری ها ، نصب پایه چراغ ها ، تعویض کفپوش های مستهلک و فرسوده با کفپوش های نو و اقداماتی از این قبیل ، عملیات ترمیم بوستان حکمت در مراحل پایانی خود به سر می برد.