بازدید کارگروه مدیریت پسماند شهرداری قم از شهرک بازیافت سمنان

  • ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
  • ۲۲ بازدید

به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری سمنان، نشستی با مبحث نحوه فرآیند شکل گیری شهرک بازیافت سمنان با توضیحات حمیدرضا پیوندی مشاور شهردار و مریم شهریاری سرپرست سازمان مدیریت پسماند در سالن شهید بابایی شهرداری سمنان برگزار گردید.

پس از ارائه راهکار های لازم در خصوص نحوه اخذ مجوز های مورد نیاز و شیوه ساماندهی و انتقال انبار های ضایعاتی سطح شهر به محلی متمرکز، مسئولین رهسپار شهرک بازیافت شدند و از اقدامات زیرساختی شهرک و فعالیت انبارداران ضایعاتی بازدید به عمل آوردند.

این بازدید با حضور آقایان حسین شریفی نژاد معاونت اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم، ابراهیم خدادادی سرپرست تفکیک از مبدا سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم،
ابوالفضل عطایی مهر سرپرست دستگاه نظارت ، حسن بی غم کارشناس امور شهری استانداری قم، ابوالفضل هادی
معاونت بهداشت، محمد مهدی نامدار
مسئول HSE سازمان صنعت ، معدن و تجارت، سید احمد شفیعی معاونت اداره محیط زیست و خانم طاهره امیری
کارشناس آب و خاک برگزار گردید.