بازدید میدانی معاونت از بوستان معرفت

  • ۲۹ تیر ۱۳۹۹
  • ۸۲۴ بازدید

روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد:

بازدید میدانی معاونت از بوستان معرفت

بازدید میدانی ڪوروش حصیرباف ، معاونت فنی وامور زیربنایی شهرداری سمنان از بوستان معرفت به منظور بررسی و هماهنگی لازم با سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان با توجه به مڪاتبات صورت گرفته توسط شهرداری منطقه یڪ و سازمان مذڪور انجام پذیرفت

در این بازدید ڪه مدیران سازمان عمران و بازآفرینی و ڪارشناس معاونت شهرسازی مرڪز حضور داشتند مقرر گردید با توجه به اینڪه طرح پیشنهادی معبر با تایید مشاور جهت انجام مراحل قانونی در ڪمیسیونهای مربوطه مطرح میباشد مقرر گردید جهت تسریع در انجام ڪارهای اجرایی پروژه پیگیری های لازم قانونی انجام پذیرد.