بازدید میدانی مدیر منطقه سه از پارک آبشار

  • ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
  • ۸۲۰ بازدید

روابط عمومی شهرداری منطقه سه خبر داد:

بازدید میدانی مدیر منطقه سه از پارک آبشار

مدیر شهرداری منطقه ۳ به جهت پیگیری نصب روشنایی و روند پیشرفت کفپوش پیاده رو از ضلع غربی پارک آبشار جنب کانون بازنشستگان و مستمری بگیران بازدید به عمل آورد.

این بازدید با حضور حمیدرضا قدس مدیر منطقه و مجید سعدالدین رئیس اداره خدمات شهری شهرداری منطقه سه صورت پذیرفت.