بازدید میدانی در راستای بررسی و پایش مشاغل و صنوف مزاحم شهری

  • ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
  • ۱۴۸ بازدید

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی شهرداری سمنان خبر داد:

بازدید میدانی در راستای بررسی و پایش مشاغل و صنوف مزاحم شهری

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان،رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان خبر داد و گفت: با هدف اجرای مصوبات کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و دستورالعمل اجرایی ساماندهی و شناسایی صنوف مزاحم، بازدید میدانی از مشاغل و صنوف سطح شهر با حضور اعضاء کمیسیون مزبور صورت گرفت.

علیرضا جندقی از بازدید میدانی اخیر که با حضور اعضاء کمیسیون صورت گفت بیان کرد: بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها توسط آقایان: طالب بیدختی عضو ناظر شورای شهر، پیوندی معاون خدمات شهری شهرداری، جندقی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری، رحمانی دبیر کمیسیون بند ۲۰ و دیگر کارشناسان شهرداری و نمایندگان اعزامی از نیروی انتظامی و شبکه بهداشت شهرستان در راستای رفع مزاحمت و شناسایی صنوف متخلف در جهت رعایت حقوق شهروندی انجام گردید، در راستای هدایت، جمع آوری، انتقال و ساماندهی صنوف و برخورد با اصناف متخلف بوده است.

وی عنوان کرد: بر این اساس و بر مبنای مصوبات کمیسیون در بازدید سرزده از ۵ واحد صنفی شهر سمنان انجام و اصناف متخلف شناسایی و برابر ضوابط قانونی با آنها برخورد خواهد شد.