بازدید میدانی از پروژه مشارکتی و سرمایه گذاری بلوار شهید نوروزی

  • ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
  • ۳۷۵ بازدید

روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد:

بازدید میدانی از پروژه مشارکتی و سرمایه گذاری بلوار شهید نوروزی

کوروش حصیرباف ، معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان از پروژه مشارکتی و سرمایه گذاری شهرداری سمنان واقع در ضلع شمالی بلوار شهید نوروزی به منظور بررسی عملیات اجرایی پروژه و هماهنگی بیشتر مشاور با معاونت در راستای بهبود روند کاری پروژه بازدید داشت .

در این بازدید ابوالفضل ملحی ، مدیریت سازمان همیاری ها ، آرش تقوایی ، ناظر عالیه پروژه ، رحمان همتی ، مسئول اداره شهرسازی منطقه دو ، حمید قاسمی ، مدیر شهرداری منطقه دو و ریاست شرکت ماشور آرمانشهر نیز حضور داشتند.