بازدید میدانی از بوستان آدم برفی

  • ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
  • ۳۸۱ بازدید

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

بازدید میدانی از بوستان آدم برفی

با هدف افزایش سرانه فضای سبز، بوستان‌ها و فضاهای تفرجگاهی و همچنین بررسی وضعیت بوستان‌های سطح منطقه، بازدید میدانی از بوستان آدم برفی که با درخواست‌های مردمی بود انجام شد و مسئولین حاضر در بازدید این بوستان، در جریان مشکلات و نواقص موجود در آن قرار گرفتند.

علیرضا سالار معاونت شهرداری منطقه دو، محسن سالار رئیس رسیدگی به امور فنی معاونت فنی، رسول همتی سرپرست اداره عمرانی منطقه دو، امیر تلیاری کارشناس و مسئول فنی واحد عمرانی شهرداری منطقه و محمود هاشمی ناظر عالیه منطقه در این بازدید حضور داشتند.