بازدید میدانی آمفی تئاتر مرکز تخصصی کودک و خانواده کارن

  • ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
  • ۵۲۱ بازدید

روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد:

بازدید میدانی آمفی تئاتر مرکز تخصصی کودک و خانواده کارن

به گزارش روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان ڪوروش حصیرباف ، معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان از ساختمان در حال احداث مجموعه فرهنگی و اموزشی مرڪز تخصصی پارڪ ترافیڪی ڪودڪ و خانواده ڪارن به منظور هماهنگی های لازم جهت تسریع در تڪمیل عملیات اجرایی ساختمان مذڪور بازدید داشتند .

در این بازدید مقرر گردید دستگاه نظارت پروژه مذڪور و مدیر منطقه سه و پیمانڪار پروژه تمامی ڪار های باقی مانده در مجموعه را با توجه به مشڪلات مطروحه تاسیسات آب و برق ڪه در صورت لزوم بروزرسانی شود بررسی نمایند و پیمانڪار پروژه برآورد مذڪور را با قیمت نهایی خود به معاونت تا پایان ماه جاری ارائه ڪرده تا به جهت تسریع در تڪمیل پروژه با ارائه برنامه زمان بندی و تامین مالی لازم، پروژه مذڪور در دهه مبارڪ فجر آماده بهره برداری گردد.

همچنین در این بازدید علاوه بر معاونت فنی و امور زیربنایی ، عباس بابایی ، رئیس سازمان فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی شهرداری ، سید محمد قاسمی ، رئیس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ، حمیدرضا قدس ، مدیر شهرداری منطقه سه ، ابوالفضل طاهریان ، سرپرست مدیریت هماهنگی مناطق و سازمانها در معاونت برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری ، رضا جنانی ، مدیر اجرایی سازمان فرهنگی ، نماینده شرڪت مشاور آرمانشهر و پیمانڪار پروژه نیز حضور داشتند .