بازدید ميدانی دادستان به همراهی مدیر منطقه دو از محله مسکن مهر

  • ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
  • ۳۵۷ بازدید

مدیر منطقه دو شهرداری سمنان گفت:

بازدید ميدانی دادستان به همراهی مدیر منطقه دو از محله مسکن مهر

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، جهت حفظ حقوق عامه مردمی ، دادستان سمنان به همراهی حمید قاسمی مدیر منطقه دو شهرداری سمنان و همچنین رحمان همتی سرپرست اداره شهرسازی منطقه دو در راستای حل مشكلات شهروندی و طرح تكريم ارباب رجوع در محله مسکن مهر حاضر شدند.

مدیر منطقه دو شهرداری سمنان در رابطه با ساماندهی محله مسکن مهر و حل مشکلات مردمی در این محله عنوان کرد : با توجه به برنامه های قبلی منطقه در راستای بهبود کیفیت محله مسکن مهر ، اقداماتی در خیابان شورا و خیابان هایی نظیر آن انجام شد که در اين ديدار ضمن بررسی و ارائه رهنمود های لازم ، دستورات مقتضی در چارچوب قوانين شهرداری در جهت رسيدگی به مشكلات شهروندان انجام شد .