بازدید معاون عمرانی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از پروژه های شهرداری سمنان

  • ۱۴ تیر ۱۳۹۹
  • ۱۷۸۵ بازدید