بازدید مشترک معاونت و مدیر منطقه یک از محله زاوقان

  • ۲۷ تیر ۱۴۰۰
  • ۲۲۸ بازدید

روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد:

بازدید مشترک معاونت و مدیر منطقه یک از محله زاوقان

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، کوروش حصیرباف ، معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان به اتفاق عباس بابایی ، مدیر منطقه یک شهرداری سمنان از محله زاوقان در راستای بهسازی معابر شهری و طرح تعریض خیابان زاوقان به بلوار زاوقان با توجه به نامه نگاری ها در روند و هماهنگی های بیشتر به منظور تسریع در اجرایی نمودن عملیات عمرانی بازدید و با یکدیگر گفتگو کردند .