بازدید مشترک به جهت رفع سد معبر در خیابان امام خمینی (ره)

  • ۲۸ بهمن ۱۴۰۰
  • ۲۴۴ بازدید

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی شهرداری سمنان خبر داد:

بازدید مشترک به جهت رفع سد معبر در خیابان امام خمینی (ره)

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان از بازدید مشترک در خیابان امام خمینی (ره) توسط ارگان های اجرایی سمنان خبر داد.

جندقی گفت: این گشت مشترک از خیابان امام خمینی (ره) با حضور نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری به دلیل سد معبر واحدهای صنفی که به صورت غیر مجاز سد معبر نموده بودند صورت گرفت که ارگان های ذیربط برای جمع آوری و رفع سد معبر اخطارهای لازم را صادر نمودند.

وی افزود: با هماهنگی بین دستگاه های اجرایی که صورت گرفت، مقرر گردید با توجه به ماه های پایانی سال بازدید مشترک به صورت منظم و در فواصل زمانی کوتاه مدت از خیابان امام صورت گیرد.