بازدید فخری، معاون استاندار از هشتمین مرحله ضدعفونی معابر شهری

  • ۷ فروردین ۱۳۹۹
  • ۶۰۴ بازدید