بازدید سفیر ژاپن از پروژه های بازآفرینی و گردشگری شهرداری سمنان

  • ۱ مرداد ۱۴۰۱
  • ۹۱ بازدید