بازدید از محل نصب پل هوایی عابر پیاده . ضلع شمال پارک شقایق

  • ۱۳ دی ۱۴۰۰
  • ۱۶۸ بازدید

روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان عنوان کرد:

بازدید از محل نصب پل هوایی عابر پیاده . ضلع شمال پارک شقایق

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، کوروش حصیرباف ، معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان به اتفاق منصور صبیری ، عضو هیئت مدیره سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان ، حمید قدس ، مدیر شهرداری منطقه سه شهرداری سمنان ، یاسر تقوی ، مدیریت فنی و نظارت معاونت فنی و امور زیربنایی ، محسن سالار ، رئیس رسیدگی به امور فنی معاونت فنی ، سید رضا حسینی علایی ، مسئول معاونت عمرانی منطقه سه شهرداری سمنان ، مشاور ناظر منطقه سه و پیمانکار از ضلع شمالی شهر ( ضلع شمالی پارک شقایق جنب کمربندی ) بازدید کردند .

با توجه به جلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت هوشمند حمل و نقل ترافیکی شهرداری سمنان ، بازدیدی از محل احداث پل عابر پیاده کمربندی شمالی غربی به جهت اتصال پیاده راه پارک شقایق به بوستان مسافر و پارک کوهستان به منظور بررسی و هماهنگی های بیشتر صورت پذیرفت.