بازدیدهای میدانی سد معبر صنوف و مشاغل شهری

  • ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
  • ۱۰۱ بازدید

مسئول امور ساماندهی مشاغل آلاینده و مزاحم شهری سازمان مشاغل شهری شهرداری سمنان خبر داد:

بازدیدهای میدانی سد معبر صنوف و مشاغل شهری

مسئول امور ساماندهی مشاغل آلاینده و مزاحم شهری از برقراری و استمرار بازدیدهای میدانی سد معبر صنوف و مشاغل شهری سطح شهر سمنان خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، وحید اسماعیلیان مسئول امور ساماندهی مشاغل آلاینده و مزاحم شهری سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان در این خصوص گفت: نظر به اعلام دستور کاری که از سوی ریاست سازمان و به لحاظ اهمیت موضوع، بازدید میدانی با هدف رفع سد معبر صنوف در روز دوشنبه هفتم شهریور ماه انجام گردید.

وی بیان کرد: بازدید فوق بنا به دستور صریح و اکید ریاست سازمان که با واحد اجرائیات شهرداری از مشاغل مزاحم و آلاینده شهری واقع در ابتدای بلوار حکیم الهی بازدید و نسبت به صدور اخطارهای رسمی رفع سد معبر به واحدهای متخلف ابلاغ گردید.

اسماعیلیان گفت: بر این اساس، با توجه به استقرار کمیته بدوی ذیل بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، کلیه صنوف و مشاغلی که دارای سد معبر و اشغال پیاده رو ها بوده و نسبت به رفع آن اقدام ننمایند؛ پس از تشکیل پرونده، مراتب به کمیسیون بند ۲۰ ارسال تا در صحن کمیسیون مزبور مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.