اولین جلسه هیات مدیره سازمان سیما منظر در سال ۱۴۰۰

  • ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
  • ۴۳۳ بازدید

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان:

اولین جلسه هیات مدیره سازمان سیما منظر در سال ۱۴۰۰

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، نخستین جلسه هیات مدیره سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان در سال جدید با حضور حمید پیوندی معاون خدمات شهری شهرداری سمنان رئیس هیات مدیره ، دکتر عنایت ا.. رنجبر عضو هیات مدیره و سید محمد قاسمی رئیس سازمان برگزار شد.

در این جلسه به برسی طرح های سرمایه گزاری در پارک سوکان و بوستان کدیور ، درخواست صدور مجوز جهت برگزاری مزایده ۳مورد، درخواست مجوز تمدید قرارداد ۷ مورد و بررسی درخواست امهال یا بخشودگی در خصوص کسب هایی که به واسطه شیوع ویروس کرونا متضرر شده اند مورد بررسی قرار گرفت.