اولین جلسه هیئت مدیره سازمان فرهنگی، اجتماعی وورزشی شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۰ برگزار شد

  • ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
  • ۴۳۴ بازدید

نخستین جلسه هیئت مدیره سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان در سال جدید

اولین جلسه هیئت مدیره سازمان فرهنگی، اجتماعی وورزشی شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۰ برگزار شد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، نخستین جلسه هیئت مدیره سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان در سال جدید با حضور علیرضا شربتدار معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان رئیس هیئت مدیره ، راضیه محجوب عضو هیئت مدیره و محمود رضا دارائی سرپرست سازمان برگزار شد.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد سازمان در نوروز ۱۴۰۰ به تبیین اهم موضوعات پیش بینی شده در برنامه سال جاری برای سازمان پرداخته شد و در خصوص پاره ای از مسائل دارای اولویت توجه و اقدام، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پیگیری انجام فرآیند ممیزی وضعیت تابلو های معرفی و تبلیغاتی در شهر و ارائه طرح های ابتکاری برای انجام رسالت های سازمان در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی بر اساس یک برنامه راهبردی عملیاتی از جمله مصوبات در جلسه بود .