انجام مانور برای مقابله با حوادث احتمالی شیمیایی

  • ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
  • ۱۴۸ بازدید

توسط سازمان آتش نشانی سمنان صورت گرفت:

انجام مانور برای مقابله با حوادث احتمالی شیمیایی

مانور عملیاتی با هدف بررسی عملکرد تیم ایمنی و آتش نشانی شهرداری سمنان و نیز سیستم اطفاء حریق و امداد و نجات به منظور مقابله با حوادث احتمالی شیمیایی ، پرتوی و بیولوژیک ( CBRN)در روز سه شنبه پنجم بهمن ماه ۱۴۰۰ در محل یکی از شرکت های دارویی شهرک صنعتی با موفقیت انجام شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان در این مانور‌ موفقیت آمیز که با هدف بررسی عملکرد تیم آتش نشانی در هنگام بروز حوادث احتمالی شیمیایی ، پرتوی و بیولوژیک ( CBRN) و با مشارکت یکی از شرکت های دارویی در شهرک صنعتی سمنان انجام شد، واحد‌های عملیاتی آتش نشانی به اجرای انجام عملیات اطفا حریق و نجات پرداختند.

این مانور مطابق با برنامه زمانبندی جهت بررسی آمادگی، حفظ و ارتقا مهارت های نیرو های آتش نشانی و فوریتهای پزشکی اجرا شد و واحدهای عملیاتی آتش نشانی و فوریت های پزشکی به اجرای انجام عملیات اطفاء حریق پرداختند.

در این مانور عملیاتی که ۲۵ نیروی عملیاتی ، ۶ ایستگاه آتش نشانی و تعداد قابل توجهی خودروهای اطفایی حضور داشتند، سطح آمادگی آتش نشانان مورد ارزیابی قرار گرفت.