انجام فعالیت های فرهنگی سرمایه گذاری اثرگذار برای شهروندان است

  • ۲۸ بهمن ۱۴۰۰
  • ۲۱۰ بازدید

شهردار سمنان :

انجام فعالیت های فرهنگی سرمایه گذاری اثرگذار برای شهروندان است

شهردار سمنان گفت :کار فرهنگی هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است که برای شهروندان بسیار اثربخش خواهد بود .

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ،سید علی مرتضی نژاد شهردار سمنان در بیست و دومین نشست مدیران شهرداری گفت : فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در عرصه ارتقای فرهنگ شهروندی زیر بنای اصلی توسعه شهری است .

وی با تقدیر از برنامه های سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری در گرامی داشت ایام دهه فجر گفت : فعالیتهای فرهنگی شهرداری بر توسعه امنیت ، مشارکت سیاسی و اجتماعی ،فرهنگی و نیز بر سلامت جسمی و روانی و اخلاق و رفتار شهروندان سمنانی تاثیر زیاد داشته و باید این روند ادامه دار باشد .

مرتضی نژاد حوزه فرهنگی را نگین و پیشانی شهرداری سمنان دانست و گفت: سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی به عنوان مجری برنامه های فرهنگی و اجتماعی شهرداری در شرایط کنونی می تواند بیشتر جلوه کند و بدرخشد.

شهردار سمنان خاطرنشان کرد: کار فرهنگی هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است که برای شهروندان بسیار تاثیرگذار خواهد بود و به نهادینه سازی رفتار در شهروندان منجر می شود.