انجام تست کرونا در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

  • ۹ شهریور ۱۴۰۰
  • ۲۶۷ بازدید

رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان بیان کرد:

انجام تست کرونا در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان بیان کرد؛ یکی از بهترین راه‌های مقابله با بیماری کووید ۱۹ غربالگری با انجام تست‌ کرونا برای شناسایی افراد بیمار و جدا سازی آنها از افراد سالم است.

قاسمی اظهار داشت :به منظور سنجش سلامت ، آزمایش غربالگری کرونا برای بخشی از پرسنل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان در حال انجام و روند انجام این غربالگری برای کلیه پرسنل این سازمان ادامه می یابد.
وی با تاکید بر این موضوع که اجرای این تست، آرامش بیشتر کارکنان و خانواده هایشان و همچنین حفظ سلامت مراجعه کنندگان را به همراه دارد افزود: تمامی پروتکل های بهداشتی در این سازمان مطابق با دستورالعمل های ابلاغی ستاد کرونا در حال اجراست.
شایان ذکر است تست های کرونا با پیگیری مرکز سلامت و مشاوره کارکنان شهرداری و مشارکت مرکز بهداشت شهرستان انجام می شود