الحاق به محدوده بافت فرسوده محله چهارصد دستگاه

  • ۲۶ مهر ۱۴۰۰
  • ۳۴۴ بازدید

مدیریت بافت شهرداری سمنان گفت:

الحاق به محدوده بافت فرسوده محله چهارصد دستگاه

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان،مدیریت بافت شهرداری سمنان گفت: پیرو‌آخرین مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخه ۱۳۹۹/۹/۲۲ با الحاق به محدوده محله چهارصد دستگاه به عنوان اولین محدوده آپارتمانی فرسوده در استان و دومین محدوده آپارتمانی فرسوده در کشور بعد از پیکان شهر تهران ۱۵/۵ هکتار به مساحت بافت ناکارآمد کالبدی شهر سمنان اضافه شدو بر این اساس مساحت کلی بافت ناکارآمد شهر سمنان ۵۸۷/۸هکتار و با جمعیت۵۱۰۰۰ نفر رسید

پرسا افزود؛ طبق مطالعاتی که توسط مشاور محدوده چهارصد دستگاه در حال انجام میباشد ، این محدوده دارای ۴۸ بلوک آپارتمانی در ۴ طبقه ۸ واحدی می باشد که پس از تدوین ظوابط و مقررات و تعیین تراکم ساختمانی و تصویب در کمیسیون شهروندان می‌توانند از مزایا بافت فرسوده در این محدوده استفاده نمایند.