افزایش آرامش بصری شهروندان هدف کمیته نمای شهرداری است.

  • ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
  • ۴۴۱ بازدید

در هفتمین جلسه شورای معاونان شهرداری سمنان مطرح شد:

افزایش آرامش بصری شهروندان هدف کمیته نمای شهرداری است.

مسئول کمیته نمای شهرداری سمنان گفت: در ساماندهی نما به دنبال افزایش آرامش بصری شهروندان هستیم.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، هفتمین جلسه شورای معاونان شهرداری سمنان به ریاست سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان و با حضور معاونان و مدیران مناطق تشکیل شد .

محسن صوفی آبادی مدیر حوزه شهردار و دبیر جلسه گفت: در این جلسه اکرم ذولفقاری مسئول کمیته نمای شهرداری سمنان توضیحاتی را در خصوص فعالیت کمیته نما و کمیته سیما و منظر شهری ارائه کرد و مسائل مختلف در خصوص رسیدگی به وضعیت نمای ساختمان های شهری مورد بحث قرار گرفت.

صوفی آبادی افزود: عدم ساماندهی نماهای شهری یکی از معضلات شهری است که خانم ذولفقاری به آن اشاره داشت و تشکیل کمیته نما در شهرداری برای بررسی کیفی و اظهارنظر در مورد طرح معماری نماهای اصلی و فرعی و کمیته سیما و منظر شهری در اداره کل راه و شهرسازی را در راستای بهینه نمودن این وضعیت دانست.

ذولفقاری با بیان اینکه افزایش آرامش بصری شهروندان هدف کمیته نمای شهرداری است گفت : متأسفانه در حال حاضر بسیاری از مالکان و سازندگان برای فروش راحت‌تر و بازارپسند نمای ساختمان خود را به طور دلخواه و متفاوت از سایر بناهای گذر طراحی می کنند که این امر یک آشفتگی بصری بدنبال داشته و شهر را از هویت اصلی خود دور می کند .

سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان نیز ضرورت بررسی نماهای ساختمانی را در فرآیند صدور پروانه ساختمانی یادآور شد و خاطرنشان کرد: در این زمینه باید از نظرات علمی و تخصصی صاحبنظران در طراحی شهری و معماری خارج از مجموعه مدیریت شهری استفاده کرد.

مدیر حوزه شهردار و دبیر جلسه شورای معاونان شهرداری سمنان خاطر نشان کرد: در این جلسه اطلاع رسانی و تبلیغات الگوهای مبتنی بر حفظ فرهنگ بومی مورد تاکید شهردار و اعضای شورا قرار گرفت.