اعملیات بهسازی جاده جدید مرکز مجاز تخلیه پسماندهای ساختمانی

  • ۱۳ دی ۱۳۹۹
  • ۴۲۴ بازدید

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان مطرح کرد؛

اعملیات بهسازی جاده جدید مرکز مجاز تخلیه پسماندهای ساختمانی

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان از عملیات بهسازی و تسطیح سازی جاده جدید مرکز مجاز تخلیه پسماندهای ساختمانی و عمرانی خبر داد.

حمیدرضا پیوندی در تشریح این خبر گفت: این عملیات عمرانی پس‌ از بارش باران در روزهای گذشته از دیروز اقدامات پیوسته انجام شد که طی این اقدام با فعالیت یک‌ دستگاه گریدر سازمان بازآفرینی و یک دستگاه غلتک برآورد اولیه از بازسازی این جاده مسیر تقریبی به طول ۲۵۰۰ متر از جاده دسترسی به گودال محل‌ تخلیه می‌باشد.

جاده جدید مرکز مجاز تخلیه پسماندهای ساختمانی و عمرانی از بلوار ۱۵ خرداد جاده جنب جایگاه CNG می باشد که عملیات نوسازی و بازسازی جاده در اواسط هفته دوم دیماه اتمام یافت.