اعطای احکام جدید مدیریتی

  • ۱۳ دی ۱۳۹۹
  • ۴۷۵ بازدید

در جلسه شورای معاونان شهرداری سمنان توسط شهردار سمنان صورت گرفت:

اعطای احکام جدید مدیریتی

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد ناظم رضوی طی احکام جداگانه، محمودرضا دارایی را به عنوان سرپرست سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی ، عباس بابایی را به عنوان سرپرست مدیریت منطقه یک و الیاس افضلی را به عنوان مسئول حوزه معادن سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری سمنان منصوب کرد.