اعزام آتش نشانان به اورژانس بیمارستان کوثر برای خارج کردن حلقه گیر کرده در انگشت

  • ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
  • ۱۹ بازدید

فرمانده شیفت الف ایستگاه ۱سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان  خبر داد:

اعزام آتش نشانان به اورژانس بیمارستان کوثر برای خارج کردن حلقه گیر کرده در انگشت

🔸 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان،فرمانده شیفت الف ایستگاه ۱ ، از اعزام گروه امداد و نجات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان به اورژانس بیمارستان کوثر به منظور خارج کردن حلقه گیر کرده در انگشت یک بیمار خبر داد .

سید داوود حسینی در این باره گفت : با تماس انجام گرفته از اورژانس بیمارستان کوثر سمنان مبنی بر گیر کردن حلقه در انگشت یک نفر ، گروه امداد و نجات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان به سرعت به محل اعزام شدند و با حضور در محل مشاهده کردند که شهروند خانمی ، نیاز به ارائه خدمات دارد که با استفاده از تجهیزات مخصوص اقدام برش نموده و پس از تهیه صورتجلسه به ایستگاه بازگشتند.

وی همچنین اضافه کرد : در صورت گیر کردن حلقه در انگشت ، بدون هیچ گونه تقلا برای خارج کردن آن ، در هر ساعت از شبانه روز ،به یکی از ایستگاههای شش گانه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان مراجعه نموده تا کارشناسان این سازمان به صورت کاملاً رایگان حلقه را از انگشت شما خارج نمایند.

همچنین مورد مشابهی وجود داشت که فردی در ایستگاه شماره ۱ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان حضور پیدا کرد و آتش نشان با استفاده از ابزارهای مخصوص حلقه گیر کرده در انگشت را خارج کردند و تحویل وی دادند.