استمرار اعمال پلمپ و جمع آوری انبار های ضایعاتی غیر مجاز

  • ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
  • ۶۱ بازدید

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان گفت:

استمرار اعمال پلمپ و جمع آوری انبار های ضایعاتی غیر مجاز

به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری سمنان، جلوگیری از انتشار آلودگی های زیست محیطی یکی از وظایف اصلی مدیریت شهری است که سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان در راستای اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها با همکاری مراجع محترم قضایی مراتب جمع آوری و پاکسازی انبارهای ضایعاتی غیرمجاز در سطح شهر را به صورت مستمر پیگیری می کند.

مریم شهریاری سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان با تاکید بر تداوم جدی مسدودسازی و مقابله با انبار های ضایعاتی غیرمجاز در شهر عنوان کرد: به طور معمول افراد گرداننده انبار های ضایعاتی غیرمجاز پس از شناسایی از طرف سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان به صورت قانونی اخطاری دریافت می کنند که در صورت عدم اعتناء به اخطار انبار ایشان به صورت قانونی پلمپ و ضایعات های جمع آوری شده از آن محل تخلیه می گردد.

وی افزود: تمامی بستر های لازم جهت نگهداری ، خرید و فروش ضایعات در انبار های شهرک بازیافت توسط سازمان مدیریت پسماند فراهم گردیده که به طور معمول افرادی که در شهر به صورت غیرمجاز فعالیت می کنند برای ادامه فعالیت خود به شهرک بازیافت هدایت می شوند.