ارائه مقاله کارمندان شهرداری سمنان در کنفرانس بین المللی حسابداری

  • ۸ تیر ۱۴۰۰
  • ۲۶۰ بازدید

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان:

ارائه مقاله کارمندان شهرداری سمنان در کنفرانس بین المللی حسابداری

مقاله مشترک دو نفر از کارمندان شهرداری سمنان با عنوان بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی بر جذب منابع مالی در هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار ارائه شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ،این مقاله با عنوان “بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی بر جذب منابع مالی ” حاصل تلاش های علمی مشترک آقای عباسعلی دربندی و خانم خدیجه دربندی از کارمندان شهرداری سمنان است در هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار در تهران ارائه شد.عباسعلی و خدیجه دربندی از کارشناسان مالی شهرداری سمنان هستند و تجربیات خود در این بخش را به صورت مقاله ارائه کردند.

شایان ذکر است مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس بین المللی در سیویلیکا هم نمایه خواهد شد.

#مدیریت_ارتباطات_و_امور_بین_الملل
#شهرداری_سمنان