ادامه عملیات اجرای طرح های زیباسازی در بلوار گلستان شرقی

  • ۱۲ بهمن ۱۳۹۹
  • ۴۰۹ بازدید

رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت:

ادامه عملیات اجرای طرح های زیباسازی در بلوار گلستان شرقی

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت: این سازمان در راستای زیبا سازی رفیوژ میانی بلوار گلستان شرقی، عملیات اجرای طرح های زیباسازی را با استفاده از گزینه های مناسب برای زیباسازی این محدوده، در دستور کار خود قرار داده است.

قاسمی افزود؛ در اجرای این طرح اکیپ اجرایی این سازمان با استفاده از قلوه سنگها، شن های رنگی و کاشت گونه های تزئینی و سازگار با شرایط اقلیمی را در برنامه کاری خود قرار داده است.