ادامه طرح تعبیه مخازن سه گانه پسماند خشک

  • ۱۷ آذر ۱۴۰۱
  • ۱۱۰ بازدید

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند خبر داد:

ادامه طرح تعبیه مخازن سه گانه پسماند خشک

🔹به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، با توجه به این مسئله که تفکیک زباله بهترین راه حلی است که میتواند به میزان زیادی بر استفاده دوباره از زباله ، بهبود چرخه بازیافت و شرایط محیط زیست تاثیر بگذارد عوامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان درحال تعبیه و جانمایی مخازن تفکیک زباله از مبدا می باشند.

🔸مجتبی اعوانی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با توجه به توسعه و گسترش روزافزون شهر و احساس نیاز به ایجاد تشکیلات متشکل منسجم در امر مدیریت پسماند خشک اظهار کرد: با عنایت به این مسئله که سازمان مدیریت پسماند در اجرای برنامه های خود آموزش عمومی شهروندان،ایجاد فرهنگ بازیافت،کاهش حجم زباله و نهادینه کردن فرهنگ تفکیک زباله خشک از مبدا را سـرلوحه کار خود قرار داده ، اقدامات نصب مخزن های تفکیک زباله در مبدا توسط عوامل اجرایی سازمان مدیریت پسماند در سطح شهر ادامه می یابد.