ادامه روند شناسایی و پلمپ انبار های ضایعاتی غیرمجاز

  • ۳۰ بهمن ۱۴۰۱
  • ۳۹ بازدید

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان خبر داد:

ادامه روند شناسایی و پلمپ انبار های ضایعاتی غیرمجاز

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، طرح برخورد با عوامل غیرمجاز جمع‌آوری پسماند خشک و پلمپ مراکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات در سمنان با همکاری نیروی انتظامی و هماهنگی مقام محترم قضایی اجرا گردید که در همین راستا تعدادی مرکز ضایعاتی غیرمجاز شناسایی و پلمپ گردیدند.

مجتبی اعوانی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان با اشاره به اقدامات صورت پذیرفته اظهار داشت: در راستای اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و با توجه به مشکلات عدیده بهداشتی و زیست محیطی ناشی از وجود انبارهای ضایعاتی ، مراتب جمع آوری و پاکسازی انبارهای ضایعات غیرمجاز در سطح شهر به صورت مستمر درحال بررسی و انجام است.

وی در خصوص منازل و کارگاه هایی که در مجاورت محل سکونت مردم اقدام به خرید و فروش مواد بازیافتی و ضایعاتی می کنند، گفت: در برخی از محله هایی که محل سکونت مردم بوده، دیده شده است که برخی افراد اقدام به جمع آوری مواد ضایعاتی و بازیافتی می کنند که این قبیل افراد به واسطه گشت های بازرسی سازمان شناسنایی و سریعا به مراجع قضایی معرفی می گردند و این در حالیست که سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان در سال گذشته و سال جاری کارگاه و مراکز غیرمجاز جمع آوری پسماند بسیاری را که در مجاورت مناطق مسکونی فعالیت می کردند را شناسایی نموده و مراتب امور قضایی آن ها را انجام داده است.

اعوانی در ارتباط با ساماندهی فعالیت افرادی که در این زمینه کار می کنند و از طرفی جلوگیری از نازیبایی های شهری عنوان کرد: تمام زیرساخت‌های لازم در اولین و بزرگترین شهرک بازیافت کشور در سمنان برای افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند فراهم شده است که کنترل و نظارت فعالیت ایشان در خرید و فروش به ارتقاء امنیت شهری نیز کمک می‌ نماید.