اخطار پلمپ و جمع آوری انبارهای ضایعاتی در سطح شهر سمنان

  • ۶ بهمن ۱۴۰۰
  • ۱۶۸ بازدید

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان خبر داد:

پاخطار پلمپ و جمع آوری انبارهای ضایعاتی در سطح شهر سمنان

پبه گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، مجتبی اعوانی رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان پس از بازدیدانبار ضایعات، پیگیری مستمر در سطح شهر سمنان برای شناسایی انبار ضایعاتی غیر مجاز خبر داد.

پ اعوانی گفت: این گشت و بازدید که به همراه نماینده سازمان مدیریت پسماند شهرداری ، از انبار ضایعاتی که به صورت غیر قانونی مشغول به فعالیت بودند صورت گرفت و جهت جمع آوری و انتقال به شهرک بازیافت اخطار صادر گردید.

پوی بیان کرد: با هماهنگی که سازمان مدیریت پسماند شهرداری انجام داده نسبت به پلمب انبارهای ضایعاتی سطح شهر و معرفی آن ها برای اخذ زمین جهت انتقال به شهرک بازیافت اقدامات لازم صورت گرفته است.