اجرای هرس فرم درختان توت مجنون در رفیوژ میانی بلوار ۱۷ شهریور

  • ۲۷ آذر ۱۴۰۰
  • ۲۹۴۲ بازدید

رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت:

اجرای هرس فرم درختان توت مجنون در رفیوژ میانی بلوار ۱۷ شهریور

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ،رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت: عملیات هرس فرم درختان توت مجنون در رفیوژ میانی بلوار ۱۷ شهریور در راستای باز پیرایی و فرم دهی شاخه‌های درختان انجام می‌گیرد چرا که در زیبایی منظر شهری و گسترش و رشد بهتر تاج درختان اهمیت دارد.

قاسمی با اشاره به اینکه عملیات هرس و فرم دهی نقش بسزایی در سلامت درختان دارد، افزود: انجام این عملیات در زمان مناسب منجر به افزایش تولید شاخه های جوان، ایجاد دید ترافیکی و کنترل ارتفاع و حجم رشد ریشه، کنترل حجم تاج درختان و شکل دهی و حذف شاخه های خشک و بیمار می شود.