اجرای عملیات عمرانی پروژه لاین کندرو پروژه روگذر میدان امام حسن (ع)

  • ۱۸ دی ۱۳۹۹
  • ۵۱۳ بازدید

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، پس از بازدید صورت گرفته در روزهای گذشته با حضور کوروش حصیرباف ، معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان به منظور هماهنگی با پیمانکار و بررسی مشکلات اجرایی ، پروژه لاین کندور روگذر میدان امام حسن (ع) مطابق طرح مصوب شده با همکاری ماشین آلات سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان و سازمان مدیریت و شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان و نظارت معاونت فنی وامور زیربنایی در فاز اجرایی قرار گرفت .