اجرای عملیات بهسازی و بازپیرایی لچکی ضلع شرقی میدان مطهری

  • ۲۱ آذر ۱۴۰۰
  • ۱۰۰۳ بازدید

رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت:

اجرای عملیات بهسازی و بازپیرایی لچکی ضلع شرقی میدان مطهری

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ این سازمان به منظور آراستگی و طراوت بخشیدن به سیمای شهری، عملیات بهسازی و بازپیرایی لچکی ضلع شرقی میدان مطهری را در برنامه کاری خود قرار داده است.

قاسمی خاطر نشان کرد؛ عملیات بهسازی و بازپیرایی لچکی ضلع شرقی میدان مطهری با هدف بهبود سیمای شهری، کاهش هزینه های نگهداری، افزایش رضایتمندی شهروندان صورت می پذیرد.