اجرای عملیات احیای چاه های آب خام

  • ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
  • ۳۸۸ بازدید

رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت:

اجرای عملیات احیای چاه های آب خام

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت:عنصر اصلی بقا و موجودیت فضاهای سبز شهری آب می باشد که متاسفانه طی سالیان گذشته به دلیل تغییرات فصلی بارندگی و وقوع خشکسالی ،کاهش سطح ایستابی آب های زیر زمینی و در نتیجه کاهش آبدهی چاه های آب خام به عامل محدود کننده توسعه و نگهداری فضا های سبز شهری تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد؛ در این خصوص سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان اقدامات جدی و اساسی را در راستای کاهش آب مصرفی و افزایش راندمان آبیاری برداشته است و با توجه به وضعیت کم آبی و بحران آب روش های نوین آبیاری فضای سبز و مدیریت آن در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.