اجرای طرح های متنوع نقاشی دیواری بر روی جداره۲های شهر سمنان

  • ۸ مهر ۱۳۹۹
  • ۱۰۸۰ بازدید

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد:

اجرای طرح های متنوع نقاشی دیواری بر روی جداره۲های شهر سمنان

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد قاسمی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری با اشاره به وجود برخی دیوارهای قدیمی بد منظر در مناطق شهری و لزوم ساماندهی و زیباسازی این دیوارها گفت: این سازمان در نظر دارد اکثر این دیوارهای بد منظر نقاشی و زیباسازی شوند.

قاسمی وظیفه ذاتی این سازمان را آراستن سیما و منظر شهری و حذف زوائد و نازیبایی‌ها از چهره شهر ارزیابی کرد و اظهار داشت: اشاعه فرهنگ زیباشناسی و ارتقای کیفیت محیط زیست شهری، بازسازی چشم اندازهای عمومی و رفع بن بست های بصری و زیبا سازی و تلطیف فضاهای صلب جداره‌های شهری از عمده اهداف این سازمان می باشد .

وی در ادامه گفت؛ هدف از اجرای نقاشی بر روی دیوارهای فرسوده شهر زیباسازی شهر، جلوگیری از فعالیت‌های دیوارنویسی غیرمجاز و پاکسازی دیوارنویسی‌های قبلی است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان با اشاره به وجود برخی دیوارهای قدیمی بد منظر در معابر شهری و لزوم ساماندهی و زیباسازی این دیوارها گفت: این سازمان با همکاری شهرداری مناطق در نظر دارد اکثر این دیوارهای بد منظر را نقاشی و زیباسازی کنند.