اجرای طرح های زیباسازی در رفیوژ میانی بلوار شهید صدیقی

  • ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
  • ۴۶۶ بازدید

رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان:

اجرای طرح های زیباسازی در رفیوژ میانی بلوار شهید صدیقی

رئیس‌ سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان در گفتگو با مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان گفت؛ این سازمان در راستای زیبا سازی رفیوژ میانی بلوار شهید صدیقی ، عملیات اجرای طرح های زیباسازی را با استفاده از گزینه های مناسب برای زیباسازی این محدوده، در دستور کار خود قرار داده است.

قاسمی افزود؛ در اجرای این طرح اکیپ اجرایی این سازمان با استفاده از آجر های قفقازی ، شن های رنگی و کاشت گونه های تزئینی و سازگار با شرایط اقلیمی را در برنامه کاری خود قرار داده است.