آغاز عملیات اجرای ورودی شرقی شهربازی سیمرغ

  • ۴ تیر ۱۳۹۹
  • ۱۲۸۹ بازدید

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد؛

آغاز عملیات اجرای ورودی شرقی شهربازی سیمرغ

قاسمی گفت؛ در ادامه تکمیل و زیباسازی شهربازی سیمرغ، سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری نسبت به عملیات اجرای ورودی شرقی شهربازی سیمرغ اقدام نمود.

قاسمی در ادامه افزود ؛ در این راستا با طراحی ویژه ورودی مربوطه شهربازی سمنان در بدو ورودی خود فضایی شاد و مفرح را برای مراجعه کنندگان در پی خواهد داشت.

وی در پایان گفت؛ این ورودی که با مشارکت هنرمندان و کارشناسان این سازمان می باشد، نوید بخش فعالیت‌های هنری دیگری در این مجموعه و مجموعه های داخلی شهر اخلاق خواهد بود .